9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van het eiland Sint Helena

Kaart van het eiland Sint Helena
 
 

Kaart van het eiland Sint Helena
De inzetten zijn aanzichten van respectievelijk het westen en het noorden van het eiland
D'afteyckenighe van't Eylandt S. Helena / hoe het gheleghen is / ende hem opdoet van Oosten comende / oock aende noordtwestzyde / op reede liggende / zyne grootte / breede ende vruchtbaerheyt. Hoe wy daer vier groote Portugaelsche Craken gheanckert vonden / die daer jaerlijcks haer comen ververschen van Bocken / Geyten / Verckens / Barbarische Hoenderen / Patrysen / Duyven / ende andere gevogelte die daer in abundantie zijn als oock van veel ghesonde cruyderen ende vruchten/insonderheyt van Oraengien / Lemoenen / Citroenen. Versien haer oock van versch water / dwelck seer gesont is / overmidts de ghetemperde lucht ende vruchtbaringhen hemel
West zijde / Noort zijde / Pomar / S Helena
Deze afbeelding kwam tot stand naar aanleiding van de eerste 'schipvaart' onder leiding van Cornelis de Houtman (1595-1597).

vervaardiger Anoniem / Anonymous

(graveur / etser)

Claesz, Cornelis

(uitgever)

periode

ca. 1598

materiaal

papier

soort prent
techniek

gravure

afmetingen

22 x 17 cm

nummer

1700 C 2 voor p. 68

eigenaar Koninklijke Bibliotheek
post(en) St. Helena eiland

overzicht / aanzicht   banderol / cartouche / versiering   plattegrond / kaart   rede / haven / pier   schip / vaartuig   vogelvlucht / opstand   opstand / vogelvlucht   flora  

Literatuur

 • Lodewijcksz, Willem, D'eerste boeck. Historie van Indien: waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn ... : Daer by ghevoecht ... de conterfeytsels der inwoonderen ... (Amsterdam, 1598)