9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de kust tussen Paramaribo en Cayenne

Kaart van de kust tussen Paramaribo en Cayenne
 
 

Titel Leupe: Generale Kaart van een gedeelte van de Kuste van 't land van Guiana in Suid-America. Gelegen tusschen het rivier Suriname en het Eiland Cayenne; waerby verders aangetoond, de locaale situatie soowel van de banken en waterdieptens. Alsook van de terrains langs de kuste enz.
Deze grote kaart van de kusten tot Cayenne maakte Wollant in 1783, op basis van ‘eijgen Observatien’ tijdens een reis naar Cayenne ruim een jaar eerder in opdracht van gouverneur Bernard Texier en van gegevens die hij bij die gelegenheid van Franse informanten verzamelde. Wollants missie naar de Franse kolonie, van 6 november 1781 tot 22 januari 1782, had blijkens zijn uitvoerige verslag ervan (Nationaal Archief, 1.05.03 inv.nr. 376, bijlage 739a) ten doel om daar oorlogsbehoeften en levensmiddelen te verkrijgen, aangezien de aanvoer uit het moederland door de gestremde verbindingen als gevolg van de Vierde Engelse Oorlog op zich liet wachten. Bovendien diende Wollant een opmeting uit te voeren van de canonnière (kanonneerboot) die Cayenne bezat en welke ook nuttig geacht werd ter verdediging van Suriname (VEL2024-2025). Ten slotte werd besloten het vaartuig aan Suriname uit te lenen en kreeg Wollant het op zijn terugreis mee.
Het noorden is onder.
Schaalstokken van 10 Hollandsche Mijlen à 20 in een graad = [ca. 1 : 310.000] / [inzetkaarten, van links naar rechts] [1] 200 Roeden a 12 V:t Rhl. = [ca. 1 : 7.300] / [2] 60 Kett = [ca. 1 : 16.800] / [3] 300 Vt = [ca. 1 : 1.300] / [4] 60 Kett à 66 V:t = [ca. 1 : 15.000] / [5] 300 Voet = [ca. 1 : 1.100] / [6] 110 Kett: à 66 V:t = [ca. 1 : 15.400].

vervaardiger Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1783

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

Situatie Kaart / van / de Duijvelseijlanden, […]. Situation Map / of / the Devil’s Islands, […]. Kaart / Van de Mond van Rio Courou / en deselfs environeerende / Situatien. Map / Of the Mouth of the River Courou / and its surrounding / Situation. Plan / Van’t Fort te Courou / soo als’t selve tans gesitueerd is. Plan / Of the Fort at Courou / as it is situated nowadays. Situatie Kaart / Van Rio Sinamari. Situation map / Of the Sinnamary River. Plan / van ’t Fort te Sinamari / soo als tans is bevindende. Plan / of the Fort at Sinnamary / as it is nowadays. Kaart / van’t nieuwe Aenleg te Iracoubo. Map / of the new Settlement at Iracoubo. Verklaringen: [linksonder] vervolg van de titel en een opdracht : Explanations: [lower left] continuation of the title and a dedication : Waerbij verders aengetoond, de locaale Situatie, soowel van de Banken en waaterdieptens, als ook, van de terrains langs de Kuste, op eenige mijlen van Strand af binnen s’lands; gedeeltelijk, volgens d’opnaame van franschen Ingenieurs, in soo verre’t Departement van Caijenne streckende is, maar grootsten deels volgens de eijgen Observatien van den geteekende, bij deselfs expeditie nae’t gemelte Eiland Caijenne, Dus in ordre gebragt en opgedraagen aan Zijne Excellentie Mijnen Heere Bernard Texier Gouverneur General der Colonie Suriname, Rivieren & Districten van dien, Mitsgaaders Colonel en Chef der saamentlijken Troupen deeser Landen &:a &:a &:a. [linksboven] een aantekening : [upper left] a note : Nota: De Letters: a, beteekenen de geposteerde Uijtkijken, waerdoor men met Signalen ’t aenaederen van Scheepen omtr. Caijenne, adverteerd. De Signatuuren ▲ beteekenen Plantages. [inzetkaart 1] vervolg van de titel en een beschrijving : [inset map 1] continuation of the title and a description : Geleegen op de hoogte van 5° 23' NB. Bijgevoegd ’t Projectplan, van de, op den 14 Jan. 1782, gedisponeerde Fortificatie dier Eijlanden; &:a. [inzetkaart 3] een legenda bij de letters a t/m e : [inset map 3] a key to the letters a to e : a. de Kerk. b. ’t Gouvernement. c. gebouwen voor s’ Konings Officianten & Magacijne. d. Hospital. e. huijsen voor d’Inwoonders. [inzetkaart 5] een legenda bij de letters a t/m g : [inset map 5] a key to the letters a to g : a. Kerk. b. huijs van d’Curé. c. Comandantshuijs. d. Logis van de verdere Konings Officieren. e. Hospital. f. huijsen van de Inwoonderen. g. Magaçijn. Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

afmetingen

68,5 x 192,5 cm.

nummer

VEL667

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Cayenne Marowijne, rivier Approuague rivier Paramaribo Suriname Rivier Commewijne Rivier
fort(en) S. Louis, fort (Cayenne)

plattegrond / kaart   Navigatie  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 312-313