9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van nieuwe kavels in de Matapica en omliggende kreken

Kaart van nieuwe kavels in de Matapica en omliggende kreken
 
 

Titel Leupe: Kaart van Matapica en omleggende Kreken, met aanwyzing der verzochte gronden.
Deze kaart toont alle kavels rondom de Matapica, Warapa, Caabbus, Tapuripa kreken ten noorden (boven in de kaart) van de Commewijne en Cottica rivier, met de nadruk op de net ontgonnen kavels ten oosten van de kreken (rechts op de kaart; 1-12 en A-M).
Twee van deze kavels zijn al verkocht aan de heer Spiering en Becker en bevatten hun initialen S&B.
De andere genumerde kavels (3-12) van 500 honderd Surinaamse akkers (215 hectare) zijn nog te vergeven, alsook de zuidelijk (onder op de kaart) gelegen kavels (A-M) van 300 Surinaamse akkers (129 hectare).
De eerste gronden in dit gebied werden kort voor het midden van de achttiende eeuw uitgegeven.
Al voor ca. 1757 begon hier ook de ontginning van de laaggelegen delen verder van de rivier vandaan, het eerst langs de Warapa- en de Matapicakreek, waarvoor het echter noodzakelijk was op uitgebreide schaal afwaterings- en toevoerkanalen te graven.
Deze kaart geeft een totaal beeld van kavels binnen deze kreken en laat zien dat haast alle lappen grond rond de kraken ontgonnen zijn.
De anonieme kaart reikt van iets ten westen (links op de kaart) van de Warapakreek tot aan het toenmalige oostelijke einde van het nieuwe Tapoeripakanaal (rechts op de kaart), dat later een eigen uitgang naar zee kreeg en ten slotte nog verlengd zou worden tot aan de Motkreek.
De eigenaren, van wie de namen in de percelen aan het Tapoeripakanaal en de kreken zijn ingetekend, ontvingen in december 1757 van het gouvernement hun grondbrief, waarop de directeuren van de Sociëteit toen echter nog hun ‘consent’ moesten verlenen; dit gebeurde in het begin van het volgende jaar.
Schaal van 100 Kettingen Surin. = 51 strepen.
Oorsprong: [fol.] 36.

vervaardiger Anoniem / Anonymous

(landmeter / kaartenmaker)

periode

18de eeuw

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

afmetingen

0.25 - 0.41 El.

nummer

VEL1862

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Commewijne (Rivier) Matapica (kreek en kust)

plattegrond / kaart   landerij / plantage   kompas / windroos