9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de provincie Walligammo met indeling in kerkelijke gebieden

Kaart van de provincie Walligammo met indeling in kerkelijke gebieden
 
 

Titel catalogus Leupe (NA): "Generaale beschrijvingh der landpaalen gelegen en sortabel onder het gebiet van d'Ed. O.I.C. in den omtrek van het geheel mitsgaders wijduijtstreckent eijlant Ceijlon bestaande in een en dartig stux soo generale als speciaale landtcaarten", bevattende een "generale lantcaarte van het geheele eijlant Ceijlon", een "generale lantcaarte van het geheel commandement Jaffanapatnam", een "generale lantcaarte" van de Jaffanapatnamsche vier provincieen, en 28 speciale kaarten
Notities catalogus Leupe: Dewelke hooggevenereerde ordre van den Wel Edelen Achtbaren Heere Mr. Isaac Augustin Rumpf, Raad extraordinair van Nederlants India gouverneur en directeur des opgemelden eijlants Ceijlon enz. met den resorte van dien, door d' ondervolgende persoonen met veele moeijte en diligentie na voorgaande exacte meetinge ser accuratelijk sijn opgemaakt en welgemelde Sijn Edele overgegeven geworden, te weten: Johannes van Campen en Martinus Leusecam int Casteel Colombo den 20 October anno 1719 / Schenking Departement van Kolonieën, zie Verslag 1880, blz. 3 / Te vinden in Kol. aanwinsten no 206 / [in pen bijgeschreven:] Ie afd. aanw. 1892 32A en 32B, Aanwinsten 598-599, zie p. 63a-63b voor inhoudsopgave
Rechtsonder is nog een strook aan de kaart geplakt van 18,5 x 48,5 cm20
Notities verso: De Provintie Belligammo bestaat in 14: kerken, Namentlijk: Battecotte, Chiangane, Pandatripoe, Oedewiel, Manipaij, Mallagam, Wannaarponne, Tillipoelle, Maijletie, Atchoewelij, Poetoer, Copaij, Nalloer En St. Joan.

vervaardiger Leusecam, Martinus

(landmeter / kaartenmaker)

Campen, Johannes van

(landmeter / kaartenmaker)

Rumpf, Isaac Augustin

(opdrachtgever)

periode

1719

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

Landcaart van de provintie Walligammo Leusecam, Martinus

afmetingen

74 x 107 cm

nummer

VELH0328.14

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Vaddukoddai Chankanai Pantattaripu Uduvil Manipay Mallakam Vannarponai Kopay Achchuveli Myleddi Putur Chundikkulam

legenda   plattegrond / kaart   gebouw   kerk / pastorie