9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de reis van Joan Nieuhoff van Canton naar Peking

Kaart van de reis van Joan Nieuhoff van Canton naar Peking
 
 

Kaart van de reis van Joan Nieuhoff van Canton naar Peking uit de Atlas van der Hagen, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Deel 4.
Tussen 1655 en 1658 bezocht een handelsdelegatie van de Verenigde Oostindische Compagnie Peking met het doel om handelsrelaties aan te knopen met China. Een van de deelnemers aan deze reis was de Amsterdamse wereldreiziger Johan Nieuhoff. Na terugkomst publiceerde zijn belevenissen in een rijk geïllustreerd reisverslag. Bij dat boek behoorde ook deze kaart waarop de reisroute van het gezantschap door China is afgebeeld.

vervaardiger Meurs, Jacob van

(uitgever)

periode

1665

materiaal

papier

soort prent
techniek

koperdruk

inscriptie

REYS-KAERTE vande Ambassade der Nederlantse Oost Indise Compagnie door China aen den Grooten Tartersen CHAM ... Meurs, Jacob van

afmetingen

44 x 52 cm

nummer

1049B13_053

eigenaar Koninklijke Bibliotheek
post(en) Kanton/Guangzhou

schip / vaartuig   plattegrond / kaart   banderol / cartouche / versiering   fauna   Persoon  

Literatuur

 • Nieuhof, Johan, Het Gezantschap der Neêrlantsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham, Den tegenwoordigen keizer van China (Amsterdam, 1665)