9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Nallur

Nallur lag enige kilometers van Jaffna. Het geheel door de VOC gefinancierde seminarie dat er gevestigd was, werd in 1692 geopend. De toeloop van de Ceylonese bevolking was groot. Dit was vooral te danken aan het besluit van de VOC uit 1690 om alleen Ceylonezen die de Nederlandse taal beheersten in dienst te nemen. Naast religieuze vorming was het onderwijs op het seminarie er op gericht van de leerlingen 'kleine Hollandertjes' te maken. Het seminarie werd in 1722 gesloten.

historische naam

Nallur

Naloer

Nalloer

Nalour

land Sri Lanka

Literatuur

 • Silva, R.K. de en W.G.M. Beumer, Illustrations and Views of Dutch Ceylon 1602 - 1796 (Leiden, 1988)