9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Overzicht van de Cordon van Defensie

Overzicht van de Cordon van Defensie
 
 

Titel Leupe: Kaarten van het Cordon van Defentie. Verzamelingskaart van de plans van het Cordon.
Naast de formele taak van de verdediging van de kolonie tegen een mogelijke inval van een buitenlandse vijand, waren de praktische inspanningen van het gouvernement op militair terrein gedurende een groot deel van de achttiende eeuw gericht op de strijd tegen de diverse groepen Marrons, die na ca. 1750 getalsmatig en operationeel tot steeds geduchtere tegenstanders uitgroeiden. Nadat dezen zich verenigd hadden onder leiding van de befaamde Boni, naar wie zij zich later ook gingen noemen, kwam het in 1771 uiteindelijk tot een grote oorlog, die bekend is geworden als de (eerste) Boni-oorlog. Deze eindigde in 1776 met de verdrijving van de Boni naar Frans-Guyana. Een belangrijke rol speelde het grote verdedigingswerk dat tussen 1774 en 1778 op initiatief van gouverneur Jan Nepveu werd aangelegd ter bescherming van de oostelijke plantagegebieden en het aangrenzende kustgebied tegen de aanvankelijk zo succesvolle Boni; het bijna 100 kilometer lange Cordon van Defensie of Cordonpad. De eerste ontwerpen en opmetingen voor deze doorgaande patrouilleweg met op geregelde afstanden militaire posten kwamen al in 1772 tot stand, maar op grotere schaal begonnen de voorbereidende werkzaamheden in het jaar daarop, met daarin een hoofdrol voor de militair ingenieurs Johan Christoph Heneman en Johann Friedrich Ferdinand Wollant.
Dit overzichtsblad is zo goed als zeker door Wollant vervaardig. Het laatste deel van het tracé naar de kust toont een derde variant, waarbij de afbuiging naar het westen tot de Oranjekreek niet de Cottica volgt maar eerst noordwaarts doorloopt tot de post De Unie en vandaar over een zandrits iets ten noorden van de rivier naar Vredenburg gaat. De deelkaarten (VEL2097-2103) waren aan dit blad bijgevoegd.
Het noorden is onder.
Schaalstokken van 1200 kettingen van 66 voet Rhynl: / 6 Uur: / 3 Myl: = [ca. 1 : 140.000].

vervaardiger Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

(toegeschreven aan landmeter/kaartenmaker)

periode

ca. 1774

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

afmetingen

0.79 - 0.50 El.

nummer

VEL2104

VEL2104A

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Cottica (rivier) Commewijne Rivier Caswinika rivier Suriname Rivier Perica, kreek

plattegrond / kaart   vesting  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 365 and 368