9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Overzichtskaart van het 'bewoonde en gecultiveerde gedeelte' van de kolonie Suriname, Extra blad XIX sectie F blad V

Overzichtskaart van het 'bewoonde en gecultiveerde gedeelte' van de kolonie Suriname, Extra blad XIX sectie F blad V
 
 

Titel Leupe: Kaart van het bewoonde en bebouwde gedeelte der Colonie Suriname in groot bestek, met eigentijdse bladwijzer.
Dit is een deelvak van Henemans veelbladige kaart van het 'bewoonde en bebouwde gedeelte' van de kolonie Suriname. Het totaaloverzicht van deze kaart (zie VEL1678) verwijst naar dit blad als nummer V in sectie F. Dit blad geeft de loop van de Coesowinierivier weer, met alle omliggende plantages, zowel reeds ontgonnen als geprojecteerd. Ten opzichte van de voorgaande versie op VEL1678.76, zijn nieuwe geplande kavels toegevoegd. De ontgonnen kavels bevatten aanduidingen van de gewassen die er groeien.
De opdracht voor deze serie werd gegeven in de resolutie van de directeuren van de Sociëteit van Suriname geschreven op 18 april 1787. In totaal bestaat de kaart uit zes hoofdvakken van elk twintig deelvakken. Deze dienden na voltooiing per hoofdvak in zes aparte portefeuilles te worden bewaard, zodat de directeuren elk gewenst onderdeel van de enorme kaart ‘met een opslag van een Oog’ zouden kunnen raadplegen. Heneman heeft voor zijn eerste serie van 91 bladen de hoofdvakken aangeduid met de letters A t/m F en ze bovendien elk van een eigen kleurmarkering voorzien, die terugkomt in de kaartmarges en op de omslagen van de portefeuilles. Deze oorspronkelijke kleuraanduidingen zijn mede bekend uit een inventarislijst van de Directie van de Colonie Suriname uit mei 1796 (Nationaal Archief 2.01.28.01 inv.nr. 187): de portefeuille met de kaartbladen van hoofdvak of sectie A (4 bladen) wordt daarin omschreven als donkergroen, B (14 bladen) is geel, C (13 bladen) is lichtgroen, D (20 bladen) is purper, E (20 bladen) is blauw en F (20 bladen) is oranje. Daarnaast was er een gespikkelde paarse portefeuille met aanvullende kaarten (24 bladen, appendices A t/m Y) en bladen van nieuw uitgegeven landerijen in sectie C (12 bladen, extra serie A t/m M). Niet vermeld in 1796 waren uiteraard de kaarten die Heneman nadien nog maakte van de nieuw uitgegeven cultuurgronden in sectie F en de toegevoegde, westelijk aansluitende sectie G; deze vormen tegenwoordig een extra serie I t/m XIX (19 bladen).
Het noorden is onder.

vervaardiger Heneman, Johan Christoph van

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1796-1803

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

afmetingen

95 x 60.5 cm

nummer

VEL1678.146

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Coesowinie rivier

plattegrond / kaart   landerij / plantage  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 224-225; 263