9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Plan voor nieuwe stad te bouwen op de Oostwal van de Demerara tegenover het eiland Borselen (Plan XII)

Plan voor nieuwe stad te bouwen op de Oostwal van de Demerara tegenover het eiland Borselen (Plan XII)
 
 

Titel Leupe: Het Eiland Borselen in de rivier Demerary, met de daar tegenover liggende stad.
Het hier getoonde plan voor een nieuwe stad tegenover Borselen dat Johan Christoph Heneman in 1774-1775 ontwierp, is met zijn rationele opzet in rechthoekige blokken en wijken, zijn gelijkmatige perceelindeling, zijn grachten en zijn systematische boombeplanting kenmerkend voor de Nederlandse stedenbouw in de zeventiende en achttiende eeuw.
Het internationale karakter van de handel op de koloniën aan de Wilde Kust in de latere achttiende eeuw wordt hier mede geïllustreerd door de aanwijzing van afzonderlijke ligplaatsen voor Nederlandse, Engelse (inclusief Noord-Amerikaanse) en Franse schepen.
Voor het grote Britse aandeel in de plantersbevolking van Demerara had Heneman een eigen kerk voorzien (L).
Het plan is nooit uitgevoerd.
Een kopie van deze kaart, VEL1524A, is niet in deze database opgenomen.
Schaalstok van 200 Roede Rhynl. = 200 strepen [ca. 1 : 3.530].

vervaardiger Heneman, Johan Christoph von

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1774-1775

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

(A key to the letters A to Z and a, upper right) : Explicatie van de Letters. A. ’t Eyland Borselen. B. Plaazen tot Batteryen en Fortificatie-Wercken. C. Ree van de Scheepen. D. Plaaz voor de Wooning van den Commandeur. E. Plaaz voor de Wooning van den Commandant. F. Huys voor de Vergadering van het Hof. G. de Waag. H. Grahn, tot Lossing der Goederen. I. Landing-Plaazen. K. Needer Duitsche-Kerck. L. Engelsche Kerck. M. Begrafnis-Plaazen of Kerckhof voor de Blancken. N. Plaazen tot Magazyns en Pack-Huysen. O. Plaazen of afgedeelte Stuckke lands tot Begeering van Erven. P. Marckt-Plaaz. Q. Plein. R. Werft voor Klyne Vaartuige. S. Hout-Marckt. T. Huysen en Wooningen voor de Edele Compagnies Neeger-Slaaven. U. Edele Compag: Steen-Backkery. V. Huysen en Wooningen voor de E:C: Neeger-Slaaven by de Steen-Bakkery. W. Weyde voor de Beesten van de Kly-Moolens van de E:C: Steen Backkery. X. Plaazen tot Begraving der Neegers. IJ. Boertery of Beeste-Queek van de Edele Compagnie. Z. Weyde voor de Beesten der Boertery. a. Edele Compagnies Kost-Grond en in Vervolg van Tyd Nieuwe-uijtleg. Heneman, Johan Christoph von

afmetingen

0.585 - 0.51 El. (132,5 x 66 cm)

nummer

VEL1524

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Demerara, rivier Borslem Island

plattegrond / kaart   vesting   rivier   kompas / windroos  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 148