9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Plan voor verdedigingswerken aan de monding van de rivier Demerara

Plan voor verdedigingswerken aan de monding van de rivier Demerara
 
 

Titel Leupe: Plan van een redout op de Oostpunt van de rivier Demerary.
Deze kaart toont de batterijen van een te bouwen redoute op de oostkust van de rivier Demerara.
Een index voor de getoonde nummers ontbreekt.
Deze kaart behoort tot een reeks van plattegronden en profielen gebundeld onder nummer VEL1551.
Tezamen vormt deze reeks een ontwerp uit ca. 1779 voor de geplande fortificaties aan de monding van de Demerara.
Waarschijnlijk zijn de anonieme kaarten uit deze reeks gebasseerd op het werk van de WIC ingenieur en inspecteur der gebouwen Carl Christiaan Kanne (zie VEL1550 en 1558A).
De WIC voerde de plannen niet uit, maar het door Kanne aangewezen terrein werd in 1782 door de Fransen gebruikt voor de vestiging van hun bestuursinstanties, zoals eveneens gepland in het oorspronkelijke plan van Heneman (zie VEL1560).
Schaalstok van 14 Rynlands Roede = 225 strepen [ca. 1 : 10.800].

vervaardiger Anoniem / Anonymous

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1773-1784

materiaal

papier

soort tekening
techniek

pen

inscriptie

L:a A. Plan, gecopieerd voor soo verre het roode Linien zijn, na een Plan sonder schaal of sonder opgaave van eenige van eenige Maaten; Geprojecteerd voor de Oosthoek en Westhoek der mond vande Rivier Demerarij, de eerste voor 21 stukken Canon en de tweede voor 15 stukken; zijnde op deese copie aangeweesen met swarte Linien hoe 14 stukken op eerstgem: Batterij en 10 stukken op laatstgem: moeten geplaatst worden; soo ook het Profil van de Wal en Parapet, mede sonder schaal maar met Cijffer letters aangeweesen. Anoniem / Anonymous

nummer

VEL1551F

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Georgetown Demerara, rivier
fort(en) Dauphin, fort le (Demerara) La Reine, batterij (Demerara)

plattegrond / kaart   vesting  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 140