9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Plankaart van de monding van de Demerary

Plankaart van de monding van de Demerary
 
 

Titel Leupe: Kaart van eenige plantages aan den mond der Rio Demerary
Getekende kaart van de monding van de Demerary, met daarop een aantal bij naam vermelde plantages en (geplande?) forten
De legenda waarnaar letters A-E verwijzen ontbreekt.
Onderdeel van een serie plannen voor de verdere ontwikkeling van de kolonie in de jaren ’70 en ’80 van de 18de eeuw.
Rechtsboven: Plan V
Nr. 6.

Nagenoeg identiek aan VEL1503B (niet in AMH opgenomen)
Schaalstok van 1000 Rijnlandse Roeden

vervaardiger Heneman, C. von

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1792

materiaal

papier

soort tekening
techniek

pen

ingekleurde tekening

inscriptie

Kaart van een gedeelten der Rivier en Zee= / kusten van Demerarij met de langs geleegen - / Plantagien, Getekend volgens de Kaart van den Landmeeter H: van Cooten van den Jaare 1792. En is op dezelve gebragt, de Aftekening van het nieuw te graaven Canaal; dienende tot eene Uijtwatering voor de Landen Formeerende eene derde groote off diepten aan de Plantagien, langs de Oostelijke Zeekust leggende, en alhier door Gestipte lienien aangeweezen, wordende verder door de Letter A de plaats alwaar de steene schutsluijs en door B de Houte loos off Uijtwaterende sluijs zal koomen te leggen Aangetoond. Gedaan op Order van het Committé tot de Westindiesche Colonien door mij Ondergetekende Ordinairis Landmeeter: in deezen Jaare 1796. get: J. Sabrier. Naar het zelve gevolgd door A.A. Cz. en H. Ampt. Heneman, C. von

afmetingen

49 x 64 cm

nummer

VEL1503A

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Georgetown Demerara, rivier
fort(en) Dauphin, fort le (Demerara) La Reine, batterij (Demerara)

landerij / plantage   plattegrond / kaart   vesting