9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Plattegrond van het fort en de stad Cochin

Plattegrond van het fort en de stad Cochin
 
 

Titel catalogus Leupe (NA): Plan der Stadt en Fortres, sodanig als hetselve geleegen was in de Maand February 1767, benevens een gedeelte van Baypin, zoodanig als hetzelve ook geleegen was den 1 maart 1767, met deszelfs strekking op de ware distantie enz.
Legenda: A-Z; a-m
In het cartouche midden links: Gedeelte van den uijtersten hoek van buijpin zoo als het selve het naaste na den monde der rivier en rheede komt te leggen, op den 1ste maart 1767, en teffens op zijn ware disstantie van de Stadt Cochim hier in werd aangeteekend desselfs gelegenthijd, van thuijnen, wildernis off ledig land en 't zee strand, dus opgenoomen en gemeeten door den ondergeteekenden.
Notities verso: Plan van den ingenieur Zijnen [Blauw ODG-etiket] nr. 4 Plan van de stad en fortres Cochim. [Gedrukt etiket] nr 503; nr. 167.
Topografische namen vermeld op deze kaart: Baypin, punt Gelderland, punt Holland, punt Zeeland, punt Utrecht, punt Vriesland, punt Groeningen, Overijssel.

vervaardiger Zijnen, D.

(landmeter / kaartenmaker)

periode

28 maart 1767

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

Plan der Stadt en Fortres Cochim / Sodanig als het zelve geleegen was in de maand februarij 1767, benevens een gedeelte van Baijpin, Zodanig als het zelve oook geleegen was den 1e maart 1767. met desselfs strecking op de ware distantei; gelijk de rivier loopt, dus te samen gebragt, en ingevolge de intsructie van hun Hoog Edelhedens de Indiasche hooge regeering te Batavia, bij den ondergeteekenden op den 7 februarij 1767 ontfangen, na des ondergeteekendens beste weten en ligt, de vereijschte projecten gelijk die bij renvoij hier aangewesen werden hier opgebragt. Actum Cochim den 28 maart 1767 D. Zijnen Zijnen, D.

afmetingen

118 x 166 cm

nummer

VEL0901A

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Cochin Vypin
fort(en) Nieuw-Orangieën, fort

plattegrond / kaart   kerk / pastorie   vesting   ziekenhuis / lazaret   begraafplaats / kerkhof   tuin / siertuin   pakhuis   scheeps- / timmerwerf   doorsnede / profiel   weeshuis   gevangenis   menagerie / stal   kruithuis / kruitmolen   legenda   banderol / cartouche / versiering