9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Profiel van de fortificatie te Galle, deel B

Profiel van de fortificatie te Galle, deel B
 
 

Titel catalogus Leupe (NA): Couse en profil behoorende tot het Hoofdplan; van verschillende grootte en afmetingen.
Notities verso: Profils van Gale behoorende by het Plan No. 8 [twee keer], Gale.
Linksboven de tekst: Coupe en Profil. behoorende tot het Project tot Verbeetering der Vestingwerken van Gale, beraamd door de Weledel Gestrenge Heeren Vaillant, Verheul en Graevesteyn, Commissarissen miltitair, enz. Ter Ordre van Hun WelEdel Gestrengens. De Lettermerken op dit Blad te vinden correspondeeren met het Hoofdplan, NII van Gale.
Links de schaalverdeling 20 Roeden.
De afbeelding toont drie doorsnedes 't hooge en laage Bolwerk de Zon., 't hooge en laage Bolwerk de Maan, 't hooge en laage Bolw. de Star..

vervaardiger Elias, P.

(landmeter / kaartenmaker)

Reimer, Carl Friedrich

(gewerkt naar)

periode

ca. 1780

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

Coupe en Profil Elias, P.

afmetingen

54,5 x 98 cm

nummer

VEL1068B

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Galle

doorsnede / profiel   brug   flora