9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka
 
 

Titel catalogus Leupe (NA): Profielen enz., hiertoe behoorende; van verschillende grootte en afmetingen, met 'hiertoe' wordt bedoeld VEL1119: Plan van een tweede project tot versterking van het front van Tranquera.
Notities verso: Reg 6, pag 27, No. 7B / 224 / 597 [in potlood].

vervaardiger Reimer, Carl Friedrich

(landmeter / kaartenmaker)

periode

July 1786

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

- Reimer, Carl Friedrich

afmetingen

36 x 53,5 cm

nummer

VEL1120

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Melaka

vesting   doorsnede / profiel