9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Profielen van het fort te Trinconomale

Profielen van het fort te Trinconomale
 
 

Titel catalogus Leupe (NA): Plan en Profils, behoorende tot de Bemerkingen over 't project der H.H. Ingenieurs Fornbauer, Löwe en De La Goupilliëre, om Triconomalé vooreerst tegens een coup de main te verzekeren enz..
Aantekening catalogus Leupe: Betreft plan J fig. 5 en 6.
Notities verso: [Blauw etiket ODG] nr: 36 c. Profilen van Trinconomale.

vervaardiger Reimer, Carl Friedrich

(landmeter / kaartenmaker)

periode

december 1787

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

Fig. 5 / Fig. 6 Reimer, Carl Friedrich

afmetingen

30 x 53 mm

nummer

VEL1018B

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Trincomalee

doorsnede / profiel   vesting