9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Vice-admiraal Wijbrant van Warwijck in overleg met Ambonese leiders op Hitu

Vice-admiraal Wijbrant van Warwijck in overleg met Ambonese leiders op Hitu
 
 

Vice-admiraal Wijbrant van Warwijck in overleg met Ambonese leiders op Hitoe
Rechtsonder: No: 7
Op de prent staan de legendanummers A tot en met H met verklaring: A. de gouveneur van t land; B. Des Konincx Broeder van Ternate; C. Is de Vice- Admiraal met zijn Tolck achter hem; D. Edelluyden mede onder de Tent sittende; E. Is den Admirael van de zee; G. t Ghemeen volck sittende ter sijde de Tente; H. Zijn de Hollanders met haer Trompetters
De tweede schipvaart naar Indië, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, was behoorlijk succesvol. De vloot voer uit in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. In Bantam splitste de vloot zich: vier schepen gingen naar de Molukken. Dit gebeurde onder leiding van Wijbrant van Warwijck en Jacob van Heemskerck
Cf. Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. RP-P-OB-75-389.

vervaardiger Langenes, Barent

(uitgever)

Anoniem / Anonymous

(graveur / etser)

periode

1601

materiaal

papier

soort prent
techniek

gravure

afmetingen

14 x 20,5 cm

nummer

O 60 641, p. 22

eigenaar Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam
post(en) Ternate

legenda   overzicht / aanzicht   ontmoeting / bezoek   Persoon   Europeanen   Aziaten, Afrikanen & Amerikanen   huis / woonhuis   gebouw  

Literatuur

 • Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (Middelburg, 1601)