beschrijving beschrijving

Een Portugese fust bij Goa

Afbeelding

Een Portugese fust bij Goa

Doetecum, Baptista van

De afbeelding toont een fust, een type schip dat destijds veel gebruikt werd om langs de kust en in ander ondiep water te varen. Het was een licht, wendbaar en kon varen zowel door te roeien als door te zeilen. Het werd door de Portugezen en hun vijanden als oorlogsschip gebruikt, maar het kon ook voor handel ingezet worden. Op het schip zien we roeiers en een man die met “Macadoan” aangeduid wordt, die boven hen staat. Het schip wordt geleid en bestuurd door twee Europese mannen. – De tekst onder de afbeelding zegt: “Fusten welcke die Portugeesen en haar vianden (vijanden) die Malabaren gebruijcken ter oorloch, en om coopmanschap (handelswaren) te voeren.”

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Linschoten, Jan Huygen van, Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan H. van van Linschoten: naer Oost ofte Portugaels Indien (1596)