beschrijving beschrijving

Ontwerp voor uitbreiding van Willemstad

Afbeelding

Ontwerp voor uitbreiding van Willemstad

Anoniem / Anonymous

Titel Leupe: Plan ter bebouwing van den grond zoo voor het fortress en tusschen de Willemstad en de zeekant gelegen is, van de uiterste hoek van Schrikkenburg tot de zeekant.

Deze anonieme, op het zuiden georiënteerde kaart, gedateerd 1 april 1705, toont een niet nader bekend bebouwingsplan voor het terrein tussen de oostelijke muur van Fort Amsterdam met de bastions Schrikkenburg (A) en De Kat (B), de aansluitende zuidelijke stadsmuur (Q) en de zeekant (P). Om de defensieve kracht van het fort aan de oostkant te behouden, was voor de feitelijk te kleine openblijvende ruimte tot de nieuwe bebouwing een begroeiing met ondoordringbare doornstruiken (O) voorzien.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van 100 Amsterdamse Voet maat = [ca. 1 : 500].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)