beschrijving beschrijving

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam

Afbeelding

Projectplan voor uitbreiding van fort Amsterdam

Schrijver, Cornelis / Esdré, Godfried Carel

Titel Leupe: Plan van het fort Amsterdam en de Willemstad op het Eiland Curaçao.

In 1745 werd door directeur Faesch en de lokale notabele Willem Meijer, majoor van de burgermilitie, een nieuw plan voor de versterking en uitbreiding van Willemstad opgesteld, waarbij de vestingwal veel verder naar het oosten zou worden verlegd. Die ruimere opzet was een idee van Meijer, die ook wel voor de uitvoering wilde tekenen, op voorwaarde dat hem de grond van de nieuwe uitbreiding in eigendom werd gegeven en hij deze als particulier zou mogen bebouwen en verkopen. Deze algemene projectkaart daarvan werd in juni 1746 door ‘de Ingenieurs’ overgezonden naar de Republiek.

Het noorden is boven.

Schaalstok van 40 Rijnlandsche Roeden = [ca. 1 : 990].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)