beschrijving beschrijving

Projectplan voor nieuwe verdedigingswerken rond Wilemstad

Afbeelding

Projectplan voor nieuwe verdedigingswerken rond Wilemstad

Burmania, Gemme Onuphrius van

Titel Leupe: Plan van de Willemstad en het fort Amsterdam op het Eyland Curaçao.

Generaal Van Burmania’s algemene projectkaart omvatte naast de versterking en uitbreiding van Willemstad zelf ook de aanleg van enkele nieuwe verdedigingswerken rond de stad. Bij de toegang tot de Sint Annabaai projecteerde hij aan de westzijde een sterk fort op het rif (c), ter vervanging van of aanvulling op de twee batterijen die aan deze kant in 1701-1703 waren gebouwd, namelijk Punta Brava (waar de ketting voor de afsluiting van de haven werd bewaard) en de Rifbatterij. Pas in 1828 zou hier daadwerkelijk een nieuw fort worden gebouwd, het tegenwoordig nog bestaande Riffort. Op de zuidhelling van de ‘Berg van Scharlo’ aan de overzijde van het Waaigat wenste de generaal ook een fort (d), ter voorkoming van vijandelijke aanvallen op Willemstad van de landzijden. Pas in 1796 verrees helemaal op de top van de heuvel Seru Sablica, dus iets noordelijker dan de hier aangegeven locatie, het fort Republiek, dat in 1816 de naam Fort Nassau kreeg.

Het noorden is boven.

Schaalstok van 70 Rheinl: Ruthen = [ca. 1 : 1.500].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)