beschrijving beschrijving

Kaart van de Caracasbaai

Afbeelding

Kaart van de Caracasbaai

Schrijver, Carel Gustaaf / Esdré, Godfried Carel

Titel Leupe: Plan van het fort Bekenburg, Caraques Bay en de mond van het Binnenwater St. Barbara.

Ter beveiliging van het kustgedeelte ten oosten van Fort Amsterdam en Willemstad werd in 1703 op een rotspunt aan de oostoever van de Caracasbaai begonnen aan de bouw van het torenfort Beekenburg, nadat in het voorgaande jaar de iets zuidelijker gelegen kleine batterij De Uitkijk was voltooid. Beekenburg beschermde zowel de baai zelf en de daaraan gelegen landingsplaatsen als de smalle landtong tussen de Caracasbaai en het Spaanse Water, waarlangs een verder oostwaarts aan wal gekomen vijand over land Willemstad zou kunnen naderen. De aanleg van Beekenburg heeft, mede vanwege gebrek aan bouwmaterialen, naar zich laat aanzien lang geduurd, maar eenmaal voltooid bleek het vestingwerk nagenoeg onneembaar. De opzet bestond uit een zware toren met plaats voor tien kanonnen, met aan de zeekant een lager bastion met nog eens acht kanonnen.

Op deze overzichtskaart van de Caracasbaai is een deel van het ‘Binnewater van S:t Barbera’ (Spaanse Water) te zien, die in 1742 door ‘de Ingenieurs’ Carel Schrijver en Esdré, naar de bewindhebbers in Amsterdam werd gezonden. Ook deze vrij goed gedetailleerde situatiekaart, waarop onder meer een veel groter aantal gegevens van lodingen is aangegeven dan op Cornelis Schrijvers kaart van 1737 (VEL644), is getekend in samenhang met de noodzaak tot herstel en verbetering van het intussen wat vervallen geraakte fort Beekenburg.

Oorsprong: Br. en pap. Curaçao kamer Amsterdam kohier nr. 33 fol. 374.

Aanwezig in 3 exemplaren: VEL645A-C.

Het noorden is linksboven.

Schaalstok van 200 Roeden Rijnlands = [ca. 1 : 3.570].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)