Fort

Chitchie, fort

Locatie niet geheel zeker. Mogelijk hetzelfde fort als Fort Nassau.