beschrijving beschrijving

Kaart van de Nederlandse bezittingen in Guyana

Afbeelding

Kaart van de Nederlandse bezittingen in Guyana

Bouchenroeder, F. van / Turpin, J. / Brave, Wouter

Titel Leupe: Carte Generale et Particuliere de la Colonie d'Essequebe et Demerary, située dans la Guiane en Amerique etc..

De kaart toont onder andere de algemene topografie, de plantagegebieden, de fortificaties, de (militaire) verbindingswegen en het agrarisch grondgebruik rond de monding van de Essequibo-rivier. Een inzet rechtsboven toont het hele Nederlandse gebied van Berbice tot de grens met de Spaanse gebieden bij de Orinoco-rivier, en alle daarbinnen gelegen forten en posten.

Legenda: Caffé. Sucre. Cotton. Cacao. Forets. Terres abandonées. Terres en friche. Briquetterie. Bois de Charpente & de Construction. Moulin a Scier. Culture de Ris. Culture de Tabac. Eglise. Cabanes et villages. d’Indies. A t/m F: Lignes et Canaux projettés tant pour la defense que pour la communication interieure. x. Points sur les quels on doit posé les postes, composés de milice Europeanne, et de milice noire. y. Cultures por l'entretien des Troupes. a. terrain reservé. b. Batteries projettés. c t/m e: Canaux projettés.

Schaalstok van 6000 Roeden van elk 12 Rijnlandse voeten.

Dit is de gepubliceerde versie van VEL1489. Zie ook VEL1488.

Bij deze kaart horen twee gedrukte lijsten met de woningen, eigenaren, hoeveelheid bebouwd gebied etc.: VEL1490B en VEL1490C.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.