beschrijving beschrijving

Plan om de mond van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Afbeelding

Plan om de mond van de Surinamerivier in tijd van oorlog af te sluiten

Chambrier, Jean-Pierre

Titel Leupe: Plans van gemonteerde ponten, pontons en Boomen om de rivier te sluyten enz.

De plannen uit de jaren tachtig en negentig van de achttiende eeuw voor de afsluiting van de monding van de Surinamerivier bij dreiging van een aanval vanuit zee waren niet de eerste in hun soort. Zo’n veertig jaar eerder had de toenmalige militair commandant in de kolonie, Jean-Pierre Chambrier, kort voor de uiteindelijke oplevering van Fort Nieuw Amsterdam en zijn vrijwillige ontslag in 1747 al een dergelijk project gepresenteerd, waarvan deze kaart een onderdeel vormde. De redoutes Purmerend en Leiden waren toen nog niet aangelegd, zodat de ‘linies van verstopping’ direct aansluitend aan het hoofdfort waren geprojecteerd. Twee van de drie elementen waaruit de barrière volgens Chambrier zou moeten bestaan, komen ook in de latere plannen voor: platboomde ‘ponten’ die als drijvende batterij of kanonneerboot dienden (a) en onder de kaart in detail zijn getekend, en grotere bewapende schepen (b). Daarvoor lag dan een verankerde drijvende versperring in de vorm van met kettingen aan elkaar verbonden zware boomstammen bezet met ijzeren staken (c), die drijvend werden gehouden door middel van lege tonnen (d). Om te voorkomen dat de vijand met kleine vaartuigen over de ondiepten langs de oevers zou kunnen komen, dienden daar takkenbossen geplaatst te worden (e). Het plan was weinig praktisch en is nooit uitgevoerd.

Het noorden is linksonder.

Schaalstok van [profielen] 60 voet = [ca. 1 : 110].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)