beschrijving beschrijving

Kaart van een nieuw ontwerp voor het fort Nieuw Amsterdam

Afbeelding

Kaart van een nieuw ontwerp voor het fort Nieuw Amsterdam

Desmaretz, P.D.

Titel Leupe: Plan van de Nieuwe Fort Amsterdam, op de hoek van de rivieren Suriname en Commewine.

Deze kaart toont waarschijnlijk een vroeg stadium van het herontwerp van het fort Nieuw-Amsterdam. Eind 1733 werd door de Staten-Generaal een overeenkomst tussen de Sociëteit en de vertegenwoordigers van de kolonisten bekrachtigd tot het versterken van de verdediging van Suriname. Dit ontwerp voor fort Nieuw Amsterdam werd vermoedelijk kort hierop gemaakt. De daadwerkelijke bouw begon in 1736, bleek aanzienlijk moeilijker en bewerkelijker dan voorzien, en werd pas in 1747 voltooid. Ook daarna bleef het fort altijd problematisch in onderhoud en verdediging. (Zie voor meer details de titels onder 'documentatie', in het bijzonder die van Temminck Groll.)

Deze ongedateerde kaart door Desmarestz (ook: Desmaretz, Desmaretsz) betreft een overzicht van het geprojecteerde werk in een vroeg stadium van de uitvoering, dus in de eerste jaren na 1734. Met enige nadruk zijn de onderkomens en de kostgronden voor de slaven die hier waren tewerkgesteld (D, E) en de hoofdsluis (B) aangegeven, welke laatste in april 1737 voltooid was. Hoogstwaarschijnlijk behoorde deze overzichtskaart bij Desmarestz’ voortgangskaart uit mei 1737 van alleen het fort op VEL2034, waar in de legenda de voltooiing van de sluis ‘ter perfectie’ wordt genoemd.

Het noorden is rechts.

Schaalstok van Twee Hondert Rooden Rhijnlandse maat = [ca. 1 : 8.200].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)

Groll, Temminck, De architektuur van Suriname