beschrijving beschrijving

Kaart van een kanaalontwerp ter hoogte van de redoute Purmerend

Afbeelding

Kaart van een kanaalontwerp ter hoogte van de redoute Purmerend

Böhm, Johann Gottfried Rabanus

Titel Leupe : Kaart van de geprojecteerd Canal van de redout Purmerendt tot achter den grond der Ed. Directie

Deze kaart toont de exacte ligging en omvang van de plantages gelegen ten Westen van de redoute Purmerend en ten Noorden van Paramaribo.

De plantages zijn verdeeld in lange kavels.

In de kavels ten Noorden van Paramaribo zijn eigennamen geschreven.

Van de 10 kavels ten Westen van Purmerend zijn de lengte en breedte in Rijnlandse Kettingen aangegeven.

Elk kavel heeft een oppervlakte van 500 Surinaamse akkers (215 hectaren).

Op de kaart is een van Oost naar West lopend kanaal te zien waarbij geschreven staat :Geprojecteerd Canaal, 496 Kettingen lang.

Zie ook de kaart VEL1773.

Schaal van 70 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 112 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.