beschrijving beschrijving

Plattegrond van de redoute Purmerend

Afbeelding

Plattegrond van de redoute Purmerend

Dircks, Jacob Gerrit

Titel Leupe: De Redout Purmerent, soo als deselve teegenwoordig sig in staad bevind met de voorgestelde verbeteringen.

In aanvulling op Fort Nieuw Amsterdam was in het in 1733 opgestelde plan voor de verbetering van de verdediging van Suriname voorzien in de aanleg van twee hulpforten op de tegenoverliggende oevers aan de mondingen van de Suriname en de Commewijne. De eerste daarvan, de aarden redoute Purmerend aan de westoever van de Suriname, werd in 1748 begonnen naar een ontwerp van de vaandrig Andries Lodewijk (Andreas Ludovicus) Calvi, tussen 1744 en 1754 de functie 'waarnemend inspecteur der fortificatiën'. Eenmaal in dienst gesteld, bleek de redoute Purmerend op een aantal punten niet goed te voldoen. Zo had Calvi aan de rivierkant twee tenailles laten aanleggen waarvan de punten eigenlijk te klein waren om met voldoende geschut te worden bezet, terwijl de gracht en voorwal met glacis zo dicht op de oever als overbodig werd ervaren.

Dit is een situatiekaart van de redoute in de oorspronkelijke staat die omstreeks 1767 werd getekend door Abraham Dircks, de directeur-generaal der fortificatiën en gebouwen in Surinamevan 1766 tot 1772. Een plan tot verbetering van Purmerend door Dircks jr. is hier dun gestippeld ingetekend. Van Dircks jr. bestaat in het Nationaal Archief overigens een zelfde plan, onder nummer VEL2045B.

Het noorden is onder.

Schaalstok van 10 Roeden = [ca. 1 : 490].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)