beschrijving beschrijving

Kaart van het eiland Amboina

Afbeelding

Kaart van het eiland Amboina

Wright, Benjamin

Kaart van het eiland Amboina, echter zeer onwerkelijk weergegeven; als een langgerekt eiland.

Weergegeven zoals aangetroffen door Wijbrand van Warwijck in 1599.

In cartouche: Amboina ad viumu descripta quo tempore Admiarallus Wibrandus Warwicensis cum qua tuor nauibus ante eam in achoris staret a 1599 mese martio.

Opmerkelijk is de melding: Duijsch Habitane.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Pontanus, Johannes Isacius, Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stad Amsterdam (1614)