beschrijving beschrijving

Buitenhuis van de gouverneur aan de Grote Pas bij Colombo

Afbeelding

Buitenhuis van de gouverneur aan de Grote Pas bij Colombo

Anoniem / Anonymous

In potlood op opzetvel: Buitenhuis gouverneur van Ceylon aan de Grote Pas bij Colombo.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Diessen, J.R. van en A. van den Belt, Een toelichting op zes topografische aquarellen van Ceylon in het Rijksprentenkabinet (1987)

Silva, R.K. de en W.G.M. Beumer, Illustrations and Views of Dutch Ceylon 1602 - 1796 (1988)