beschrijving beschrijving

Buitenplaats de Uytvlught bij Colombo

Afbeelding

Buitenplaats de Uytvlught bij Colombo

Anoniem / Anonymous

In potlood op opzetblad staat vermeld: Buitenplaats de Uytvlught bij Colombo.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Diessen, J.R. van en A. van den Belt, Een toelichting op zes topografische aquarellen van Ceylon in het Rijksprentenkabinet (1987)

Silva, R.K. de en W.G.M. Beumer, Illustrations and Views of Dutch Ceylon 1602 - 1796 (1988)