beschrijving beschrijving

Profiel van de fortificatie te Galle, deel B

Afbeelding

Profiel van de fortificatie te Galle, deel B

Elias, P. / Reimer, Carl Friedrich

Titel catalogus Leupe (NA): Couse en profil behoorende tot het Hoofdplan; van verschillende grootte en afmetingen.

Notities verso: Profils van Gale behoorende by het Plan No. 8 [twee keer], Gale.

Linksboven de tekst: Coupe en Profil. behoorende tot het Project tot Verbeetering der Vestingwerken van Gale, beraamd door de Weledel Gestrenge Heeren Vaillant, Verheul en Graevesteyn, Commissarissen miltitair, enz. Ter Ordre van Hun WelEdel Gestrengens. De Lettermerken op dit Blad te vinden correspondeeren met het Hoofdplan, NII van Gale.

Links de schaalverdeling 20 Roeden.

De afbeelding toont drie doorsnedes 't hooge en laage Bolwerk de Zon., 't hooge en laage Bolwerk de Maan, 't hooge en laage Bolw. de Star..

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.