beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildata: 5 oktober en 21 november.

Notities verso: Caarte van de Bank en kil voor de Bataviase Rivier en dies gedaane Peijling in dato 5. October anno 1717. [deze tekst vrijwel identiek twee keer, zowel links als rechts] / Behoort by de overgekomen brieven en papieren van Batavia 1718 2 deel / 970 [folionummer in de band ?] / No. 43 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.