beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 4 april.

Notities verso: Caart vande santbank voor de Bataviase Rievier gepeijlt den 4 april 1718 / Peijlingh vande killen voor Batavia 4: april 1718: voor het vaderlant / No. 33 [volgnummer van het stuk in de band ?] / dubbel van 395 (4 april) niet afzonderlijk te leggen [in rood potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.