beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 12 oktober.

Notities verso: Kaart vande peijling vande Zandbank voor de Bataviase groote Rivier den 12e october 1719 [deze tekst vrijwel identiek twee keer, zowel links als rechts] / Behoort by de overgekomen Brieven en Papieren van Batavia 1720 2 deel / 998 [folionummer in de band ?] / No. 33 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.