beschrijving beschrijving

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Afbeelding

Kaart met peilingen in de rivier van Batavia

Anoniem / Anonymous

Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.

Peildatum: 8 november

Notities verso: Caart van D:Bank voor D:Rivier van Batavia Gepeijlt op den 8 November Anno 1732 / No. 58 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood] .

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.