beschrijving beschrijving

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka

Afbeelding

Profielen behorende bij het fort Tranquera te Malakka

Reimer, Carl Friedrich

Titel catalogus Leupe (NA): Profielen enz., hiertoe behoorende; van verschillende grootte en afmetingen, met 'hiertoe' wordt bedoeld VEL1119: Plan van een tweede project tot versterking van het front van Tranquera.

Notities verso: Reg 6, pag 27, No. 7B / 224 / 597 [in potlood].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.