beschrijving beschrijving

Post van de compagnie aan Rio d'Lagoa

Afbeelding

Post van de compagnie aan Rio d'Lagoa

Bucquoij, Jacob de

Titel catalogus Leupe (NA): Aftekeninge van 's Comps. Post aen Rio d'Lagoa, afgepeylt en opgemaekt door: Jacob de Bucquoij 1721.

Plattegrond van de VOC-post aan Rio de la Goa, met aangegeven de indeling van de gebouwen voor het opperhoofd, de tweede assistent, opperhoofd van de militie, de bottelier, militairen en ambachtslieden.

Aantekening linksboven: L:a B..

Notities verso: 1721-24 nr. 3 van Rio de la Goa; nrs. 498ii en 172.

Legenda: 1-2

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.