beschrijving beschrijving

Kaart van nieuw aangekochte landen aan Rio de la Goa

Afbeelding

Kaart van nieuw aangekochte landen aan Rio de la Goa

Koninck, J. de

Titel catalogus Leupe (NA): Caert van s' Comps. nieuw aangekochte Landen aen Rio de la Goa.

Kaart van Rio de la Goa waarop de nieuw aangekochte gronden van de VOC met rood zijn aangegeven.

Notities verso: per de Zeepost 28 Jan:y 1727 'Ca[...] het aengekocgte land voor de Vereenigde Neederlandse oostindisch Maetschappy, omme en by haer edel hoogh en grood aghtbaerheeden Fortresse ae: R:o de Lagoa No 16'.

Legenda: 1-3

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.