beschrijving beschrijving

Het fort te Loki

Afbeelding

Het fort te Loki

Nessel, Johannes (van)

Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de negory Locki, 's Comp:s vastigheid, des vyands weren en optogt onzer troepen enz..

Behoort bij het rapport van Arnold de Vlamingh van Outshoorn.

Drie randen van de kaart zijn beplakt met stroken rijstpapier.

Notities verso: Behoort by den brief van A: de Vl: v: Oudshoorn van den 20 octo 1652 fol: 676 / 661 a.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.