Post

Iranativu, North and South

Sri Lanka

Twee gebroeders was de naam van twee kleine eilandjes in het noorden van Ceylon. Volgens de landmonsterrollen van de VOC waren er gedurende de 18de eeuw meestal twee VOC-dienaren werkzaam. Het is niet duidelijk welke eilanden worden bedoeld, het zou kunnen gaan om de twee eilanden die in de 18de eeuw werden aangeduid met Enkhuizen en Hoorn.

Afbeeldingen