Post

Draksharam

India

Daatcheron was gelegen iets ten noordoosten van Masulipatnam. De VOC had hier lange tijd een loge waar met name textiel werd ingekocht. De factorij werd in het jaar 1686 verlaten.

Afbeeldingen