Post

Goa (Sulawesi)

Indonesia

In de landmonsterrol van het jaar 1740 wordt de plaats Goa genoemd waar 17 man personeel van de VOC gevestigd was. Waarschijnlijk wordt hier de residentie van de koning van Goa bedoeld, die in het midden van de 17de eeuw heerschappij had over het sultanaat van Macassar, waaronder ook de stad Macassar viel. Volgens Stavorinus, een contemporain schrijver, was het een vreedzame vorst. Hij liet Maleiers toe om zich er te vestigen en hun godsdienst te beoefenen. Deze tolerantie naar andere volkeren leverde concurrentie op, hetgeen de handel van de compagnie in de weg stond. Om deze reden maakte de VOC dan ook gebruik van de twisten tussen Goa en de naburige koning van Bone, die onder het sultanaat van Goa was onderworpen. De compagnie gooide het op een akkoord met Bone in haar strijd om de stad Macassar, die in 1667 door Speelman veroverd werd.

Afbeeldingen