Post

Siam, Maccassar

Indonesia

In de landmonsterrol van 1790 wordt de VOC-post Siam genoemd, ressorterend onder het gouvernement Macasser. Op de post Siam waren tien VOC-dienaren werkzaam, in het gehele gouvernement 1519.

Afbeeldingen