Post

Bangkok

Thailand

Schepen die handel dreven met Ayutthaya, moesten op weg van en naar zee de stad Bangkok passeren, dat aan de rivier de Menam lag. Er was een kasteel dat dienst deed als tolhuis, waar men diende aan te geven waar men vandaan kwam en hoeveel volk, geschut en handelswaar men voerde. In de 17de eeuw bouwde de VOC enkele kilometers stroomafwaarts een pakhuis.

Afbeeldingen