beschrijving beschrijving

Plattegrond in vogelvlucht van de stad Goa

Afbeelding

Plattegrond in vogelvlucht van de stad Goa

Linschoten, Jan Huygen van / Doetechum, Joannes / Baptista à / van / Hoogerbeets, Pieter / Claesz, Cornelis

Plattegrond in vogelvlucht van de stad Goa.

A Ilhae cidade de Goa metropolitana da Indiae partes orientais que esta en 15 graos da banda do norte.

Er liggen enkele Portugese Oost-Indiëvaarders voor de kust.

Op de kade zijn olifanten, bereden door mensen, te zien.

Midden in de haven ligt een kleine, omgeslagen sloep met twee mensen die er half op liggen.

Goa Indiae Orientalis Metropolis & Emprij longe dtis: pro rege Archi-episcop & supremo Senalo cupletis exacta descriptio Auctor Iohannes Hugonius A. linschoten. 1595..

Affconterfeytinge van princepaele Coop en hooft Stat des Rycks Goa alwaer die Aertsbischop, Viceroy en oppersten Raet van Portugaels Indijen Resideert, door Ian Huijge: van Linschoten A:o 1595..

Verclaeringe, van sommige Portugeesche woorden, vande vornaemste plaetsen vande stat en t' eylant Goa. Benesteri, ou paßo de satiago / Benes:tery ofte de paßagie van S. Iacop. Paßo seco / De drooge paßagie. Paß de daugi / Paßagie van daugij. Paßo de Norua / Paßagie van Norua. Paßde Pangi / Paßagie van Pangijn. Goa velha / Out Goa. Cazas do Vizorey / De Huysingen van Vizeroy. Cazas do Arcebispo / De Huysinge van Aertsbischop. A. Camara / Stat Huys.Os Contos / Des Conincx Reekenkamer. Alfandegea / Tolhuys. O. Pezo / De Waech. Asouge / De Hal. Tronco / t' Gevangenhuys O. Terrereiro / t' Coornhuys. A. Moeda / De Munte. Banganin / De fonteyn alsoo genaemt. Pannelin / t' Speelhuys ofte lusthoff van Aertsbischop. Pilourinho velho, e novo / d'Oude en nieuwe Caecke. Bazar grande / d' Groote vismerckt. Bangasal / De plaets daermen t'barnhout vercoopt. Vazar.o de S. Fran.co / De cleyne merckt van S. Fran.co. Ribeira das gales / De timmerwerven van galleijen. Ribeira grande / De groote Conincx timmerwerven Cava / Dat zijn de oude grach: [?] van eerste stat geweest. Alagoa / t Lack. Leilao / Den wijtrop ofte daer men de daegelickse boerse hout. Vargeas de batte / De ackerwerven van Rys. A. surgideira das naos do Reyno / De reede van Portugaelsche scheepen. Costa brava da Ylha de Goa / De rudsige custe vant Eylant Goa. Praya de Bardes de Marem fora / De strant van Bardes aen over van Zee. Champanas e cotias dos gentios / De Champanen en Cottrijen van heydenen. Alwaer terreiro oft terr.o staet is een plaets gseyt en datter by staet is den naem van plaets.

Hetruscis urbem tectis quce certet et uno Spectare intuitu vis Orientis opes. Imos Goa, licet nostro semotior orbe Una tibi sensus expleat atque oculos. Seu fora, se spectes plateas, seu templa Deor: Obuia maiestas, par et ubique nitor. Aspice quam prono subductae littore puppes, Quamque iter emensae, fida rati statio Haud alia emporio locupletior Indus Eoi Ditia quam late dividit arva soli. PHoogerbeets [monogram].

Serniss:o Principi Alberto ab Astria, sacro sanctae Apost:ce se dis Card: Tit: Sanctae Crucis in Ieusalem, et Legato per Hispanias ala tere Lusitaniae et Algerbiorum pro-regi Hispaniae que Catho: Ma:tis nomine gubernatori, Archiduci, Austriae, duci Burgundiae comiti Tyrolis etcr Dno suo clementis: simo Iohannis Hugonius a Lynsco:ten humillime dedic: Inclyte avis Princeps prudenti a pectore maior Obsequy patere hoc symbolo esse mei.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, inv. nr. 189 A 6 deel I, voor p. 71.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Linschoten, Jan Huygen van, Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan H. van van Linschoten: naer Oost ofte Portugaels Indien (1596)