Fort

Beeverwijk, fort

Op het kleine eiland Nusa Laut staan de overblijfselen van een blokhuis. In 1656 noemde gouverneur Arnold de Vlaming van Oudshoorn (1654-1656) dit naar zijn geboorteplaats Beverwijk. Het werd bemand door een sergeant met twintig soldaten, die vier stuks geschut ter beschikking hadden. De post stond onder het bevel van het Opperhoofd van Saparua. Het blokhuis was niet de eerste plaats op het eilandje waar de VOC zich vestigde. Onder gouverneur Herman van Speult (1618-1625) werd aan de zuidkust al eerder een houten huis gebouwd.
De bevolking kwam lange tijd niet in verzet tegen de VOC. Er was dan ook weinig noodzaak het kleine eilandje te sterk te verdedigen. Het blokhuis raakte dan ook steeds verder in verval. Tijdens de opstand van 1817 werd het blokhuis, dat toen nog maar door één Europeaan en twee Javaanse soldaten bemand was, voor korte tijd overgenomen door de lokale bevolking. Nadat de Nederlanders hun positie hadden hersteld werd het fort toch weer aan zijn lot over gelaten. Desondanks is de vorm van het oorspronkelijke blokhuis nog goed te herkennen in meters hoge ruïnemuren.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Landmonsterrollen (1691-1790)

Pusat Dokumentasi Arsitektur, Inventory and identification of forts in Indonesia (2010)

Wall, V.I. van de, De Nederlandsche oudheden in de Molukken (1928)