Fort

Haarlem, fort (Ambon)

In 1651 gaf gouverneur Arnold de Vlaming van Outshoorn opdracht een houten fort te bouwen bij de het dorp Negeri Lima. In 1655 werd dit verdedigingswerk vervangen door een vierkant stenen blokhuis, dat fort Haarlem werd genoemd. Dit bouwwerk werd na verloop van tijd verwaarloosd en stortte uiteindelijk in. In 1817 gaf commissaris-generaal Buyskes opdracht een nieuw blokhuis op deze plaats te bouwen, met als doel piraten te bestrijden en nederzettingen langs de kust te beschermen. Het werd genoemd naar Baron Van der Capellen, die het verdedigingswerk in 1824 bezocht. Rond 1860 werden de versterkingen in dit gebied verlaten. In de jaren die volgde staakte het onderhoud en verwerd het bouwwerk tot een overwoekerde ruïne. In 2013 werd de ruine vernietigd door een overstroming, waardoor nu alleen nog de fundamenten van het verdedigingswerk te traceren zijn.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Landmonsterrollen (1691-1790)

Pusat Dokumentasi Arsitektur, Inventory and identification of forts in Indonesia (2010)

Wall, V.I. van de, De Nederlandsche oudheden in de Molukken (1928)