beschrijving beschrijving

Ontwerp voor een stadspoort van Willemstad

Afbeelding

Ontwerp voor een stadspoort van Willemstad

Esdré, Godfried Carel

Titel Leupe: Aanzichten en profielen van de Stadspoort.

Dit ontwerp uit 1754 voor een nieuwe stadspoort aan de oostkant van de vergrote Willemstad kroont de eerdere plannen uit 1746 van Willem Meijer om de vestingwal van de stad veel verder ten oosten van Fort Amsterdam te bouwen dan oospronkelijk het idee was. De afstand van het fort maakte het noodzakelijk een sterke stadsmuur te bouwen en de stadspoort goed verdedigbaar te maken. Deze aanzichten tonen hoe met logementen, courtines en trappen dit bereikt kan worden. Een eerdere versie van deze poort verscheen op de kaart van de generaal der infanterie Van Burmania (zie VEL1452) waarop hij staat aangegeven met de letter (W) achter het ravelijn of voorwerk.

Zie ook VEL1479, die de bijbehorende plattegronden toont.

Schaalstok van 20 voeten Rijnlandsch = [ca. 1 : 40].

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)