beschrijving beschrijving

Kaart van de Allerheiligenbaai

Afbeelding

Kaart van de Allerheiligenbaai

Elsevier, B. / Elsevier, I. / Anoniem / Anonymous

Kaart van de Allerheiligenbaai.

Baya de Todos os Sanctos.

Op de kaart zijn de suikermolens aangeduid.

Een mogelijk Nederlandse vloot vaart de baai bij Salvador binnen.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Laet, Johannes de, Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie (1644)