Post

Brandwacht

Suriname

De uitkijkpost Brandwacht aan de Motkreek werd oorspronkelijk in 1685 in gebruik genomen als uitkijkpost op de zeeroute langs de oostkust naar de monding van de Surinamerivier. In de latere achttiende eeuw bestond de Brandwacht uit een redoute aan de oostoever van de kreek op zo’n driekwart kilometer van de monding, met een aparte piketpost aan het zeestrand.

Afbeeldingen